Szkoły ponadpodstawowe i policealne

Rok 2021/22

klasa 1, 2, 3

Podręcznik

« klasa 1 - 1 rozdział: Urządzenia komputerowe w sieci; 1. Systemy operacyjne w środowisku sieciowym »

« klasa 1 - 1 rozdział: Urządzenia komputerowe w sieci; 2. Nowe technologie i oprogramowanie »

« klasa 1 - 1 rozdział: Urządzenia komputerowe w sieci; 3. Sieci komputerowe - budowa i usługi »

« klasa 1 - 1 rozdział: Urządzenia komputerowe w sieci; 4. E-usługi »

« klasa 2 - 1 rozdział: Arkusz kalkulacyjny i bazy danych; 1. Jak pobierać dane do arkusza klakulacyjnego »

« klasa 2 - 1 rozdział: Arkusz kalkulacyjny i bazy danych; 2. Wyciągamy wiedzę z danych »

« klasa 2 - 1 rozdział: Arkusz kalkulacyjny i bazy danych; 3. Korespondencja seryjna »

« klasa 3 - 1 rozdział: Algorytmika i programowanie w języku C++; 1. Algorytmy na tekstach »

« klasa 3 - 1 rozdział: Algorytmika i programowanie w języku C++; 2. Szyfrujemy wiadomości »

« klasa 3 - 1 rozdział: Algorytmika i programowanie w języku C++; 3. Porządek ma znaczenie, czyli sortujemy liczby »

« klasa 2 CwiczeniaSamodzielne-ost.xlsx »

« klasa 1 kartkówka 1 »

« klasa 2 kartkówka 1 »

« klasa 3 kartkówka 1 »


Back to Top