Szkoły ponadpodstawowe i policealne

Rok 2021/22

klasa 1, 2, 3

Ocenianie, rozkład materiału, kryteria oceniania, BHP i regulamin pracowni komputerowej

« Regulamin pracowni komputerowej »

« Ocenianie »

« rozkład, kryteria oceniania klasa 1 - branżowa »

« rozkład, kryteria oceniania klasa 1 - technikum »

« rozkład, kryteria oceniania klasa 2 - technikum »

« rozkład, kryteria oceniania klasa 3 - technikum »

Podręcznik

« klasa 1 - 1 rozdział: Bezpieczna praca z komputerem»

« klasa 1 branżowa - 1 rozdział:
podrozdział 1: Bądź uczciwy, czyli przestrzeganie prawa w świecie informatyki
podrozdział 2: 8, 16, 32, 64, czyli jak rozwój technologii wpływa na rozwój społeczeństw
podrozdział 3: Kim jestem, czyli jak bezpiecznie budować wizerunek w sieci
podrozdział 4: Wiedza w sieci, czyli internet mądrych ludzi »

« klasa 2 - 1 rozdział: Prawo w sieci »

« klasa 3 - 1 rozdział: Cyfrowe usługi »

Sprawdzian:

« SPRAWDZIAN klasa 1 - 1 rozdział »

« Poprawa SPRAWDZIANU klasa 1 - 1 rozdział »

« SPRAWDZIAN klasa 2 - 1 rozdział »

« Poprawa SPRAWDZIANU klasa 2 - 1 rozdział »

« SPRAWDZIAN klasa 3 - 1 rozdział »

« SPRAWDZIAN klasa 1 - 2 rozdział Arkusz kalkulacyjny »

1 df kartkówka 24.11.2021
gr 1
Wyszukaj frazę kaligrafia książki i zanotuj ile otrzymałaś/eś odpowiedzi w opcji Wszystkie i jak długo trwało wyszukiwanie informacji. Przełącz się na opcję zakupy i wybierz zakres cen od 20-45zł. Wypisz kilka przykładów książek wraz z ich cenami.

gr 2
Wyszukaj frazę italika kaligrafia i zanotuj ile otrzymałaś/eś odpowiedzi w opcji Wszystkie i jak długo trwało wyszukiwanie informacji. Przełącz się na opcję zakupy i wybierz zakres cen od 20-50zł. Wypisz kilka przykładów książek wraz z ich cenami.

« KARTKÓWKA klasa 1 - 2 rozdział Arkusz kalkulacyjny »

« ZADANIE klasa 1 - 2 rozdział Arkusz kalkulacyjny »

« SPRAWDZIAN klasa 1 - 2 rozdział Arkusz kalkulacyjny »


Back to Top