Szkoły podstawowe, ponadgimnazjalne i policealne

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej - ul. Łokietka 60

Informatyka

Tematy lekcji w klasie 2

 1. Rysujemy linie proste, prostokąty i kwadraty w programie Paint
  1. Rysujemy linie proste w różnych kolorach i o różnej grubości
  2. Rysujemy prostokąty i kwadraty
  3. Zadania utrwalające i gry
 2. Rysujemy elipsy, okręgi i koła w programie Paint
  1. Zapisujemy rysunek w pliku
  2. Rysujemy elipsy, okręgi i koła
  3. Wybieramy sposób kolorowania figur
  4. Zadania utrwalające
 3. Wykonujemy operacje na fragmentach rysunku
  1. Przenosimy fragment rysunku na inne miejsce
  2. Kopiujemy fragment rysunku i wkleajmy go w inne miejsce
  3. Wycinamy fragment rysunku i wkleajmy go w inne miejsce
  4. Zadania utrwalające i gry

Tematy lekcji w klasie 3

 1. Tworzymy rysunki w edytorze grafiki
  1. Uruchamiamy program Paint
  2. Pracujemy w oknie programu Paint
  3. Stosujemy skróty klawiaturowe i piszemy tekst w polu tekstowym
  4. Zadania utrwalające i gry
 2. Piszemy tekst w edytorze tekstu
  1. Przybory do pisania i edytor tekstu
  2. Korzystamy z edytora tekstu
  3. Poprawiamy i uzupełniamy tekst w edytorze tekstu
  4. Zadania utrwalające i gry

Tematy lekcji w klasie 4

 1. Rozdział 1: Komputery i programy
  • Zastosowania komputerów (temat 1.)
  • Uruchamiamy programy (temat 2.)
  • Korzystamy z programu Paint (temat 2.)
  • Komputer pomaga w pracy i nauce (temat 1.)
  • Komputer źródłem informacji i rozrywki (temat 1.)
  • Komputer źródłem informacji i rozrywki (temat 1.)
  • Korzystamy z programu WordPad (temat 3.)
  • Pracujemy z dwoma uruchomionymi programami (temat 3.)
  • Elementy komputera (temat 4.)
  • Działanie komputera i sieci komputerowej (temat 4.)
  • Sprawdzian
 2. Teksty komputerowe
  • Piszemy tekst w edytorze tekstu i zapisujemy go w pliku (temat 11.)
  • Wyrównujemy akapity i zmieniamy parametry czcionki (temat 11.)
  • Praca nad tekstem – zadania (temat 11.)
  • Wycinamy, kopiujemy i wklejamy fragment tekstu (temat 12.)
  • Zasady poprawnego pisania w edytorze tekstu (temat 12.)
  • Sztuczki w edytorze tekstu (temat 12.)
  • Sprawdzian

Pobierz pliki pdf podręcznika kl 4:

Na stronie 22 Rys. 3c.powinno być: Przykład wstążki programu Paint... a w niej m.in. paleta obraz

Działanie komputera i sieci komputerowej (temat 4.)

Tematy lekcji w klasie 5

 1. Praca z dokumentem komputerowym – część 2. (9 godz.)
  • Korzystamy z narzędzi Wielokąt i Krzywa (temat 8.)
  • Odbicia lustrzane i obroty obrazu (temat 8.)
  • Zmieniamy rozmiar obrazu i pochylamy go (temat 8.)
  • Rysujemy w powiększeniu i z wykorzystaniem siatki (temat 9.)
  • Dbamy o szczegóły rysunku i drukujemy rysunki (temat 9.)
  • Tworzymy i modyfikujemy rysunki w edytorze grafiki (temat 9.)
  • Nośniki pamięci masowej i zasoby komputera (temat 10.)
  • Operacje na plikach i folderach (temat 10.)
  • Sprawdzian

Tematy lekcji w klasie 6

 1. Animacje komputerowe i programowanie
  1. Budujemy scenę w programie Baltie (t 19)
  2. Czarujemy z Baltiem (t 19)
  3. Programujemy z Baltiem (t 19)
  4. Wielokrotne powtarzanie tych samych czynności (t 19)
  5. Tworzymy programy w środowisku Baltie - zadania (t 19)
  6. Właściwości Baltiego i proste animacje (t 20)
  7. Zmieniamy pozycję Baltiego (t 20)
  8. Tworzymy złożone animacje (t 20)
  9. Ustawiamy kolejność odtwarzania animacji (t 20)
  10. Sztuczki w programie Baltie (t 20)
  11. Programujemy w srodowisku Baltie - zadania
  12. Sprawdzian
 2. Obliczenia komputerowe
  1. Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym (t 21)
  2. Stosowanie kopiowania formył w arkuszu kalkulacyjnym (t 21)
  3. Sztuczki w arkuszu kalkulacyjnym (t 21)
  4. Tworzymy wykres kolumnowy i kołowy (t 22)
  5. Modyfikujemy tabelę i wykres arkusza kalkulacyjnego (t 22)
  6. Wykonujemy obliczenia i tworzymy wykresy - zadania (t 22)
  7. Sprawdzian

Tematy lekcji w klasie 7

 1. Tworzenie dokumentu tekstowego
 2. Opracowywanie tekstu
 3. Więcej o wstawianiu obrazów i innych obiektów do tekstu

Materiały z programowania w LOGO

Materiały koło graficzne

Inkscape

Atut Lider Kształcenia - ul. Sławkowska 1 IIp.
Faber Centrum Kształcenia - ul. Karmelicka 43a/1 Ip.
Edukacja 4U - ul. Długa 48 IIp.

Back to Top